1

השיעור ניתן בכל יום במערת המכפלה בשעה 07:30 בבוקר

לאחר מכן השיעור יועלה לאתר
: - lavishilo.org